BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT
 HONDA ÔTÔ THÁI NGUYÊN
STT Tên Dịch Vụ Đơn Vị         Giá- VND          ( Đã Gồm VAT) Thời gian thực hiện
1 Sơn Phủ Chống Ồn Gầm xe 5 chỗ / 7 chỗ Xe  4,500,000/5,500,000  4,5h
2 Phủ Gốm Gem Ceramic Thân Vỏ xe 5 chỗ / 7 chỗ Xe  4,400,000/4,600,000  4h
3 Vệ Sinh Khoang Động Cơ (Ủ Dung Dịch) Xe                   440.000  1h
4 Cân Chỉnh Góc Đặt Bánh Xe/Cân chỉnh góc đặt bánh xe Xe                   600.000  2h
5 Rửa Máy Nước Nóng Xe                   180.000  0,3h
6 Dọn Nội Thất xe 5 chỗ / 7 chỗ Xe  770,000/880,000  4h
7 Bảo Dưỡng máy Đề Xe                   440.000  2h
8 Bảo Dưỡng máy Phát Xe                   440.000  2h
9 Bảo Dưỡng Láp + Thay Mỡ Láp Xe                   880.000  1,5h
10 Vệ sinh Kim Phun Xăng( cho tất cả xe xăng) Xe                   550.000  0,5h
11 Vệ Sinh Họng Hút + Cài Đặt Không Tải Xe                   450.000  0,8h
12 Bọc Ghế Da Singapore xe 5 chỗ / 7 chỗ Xe  6,800,000 / 8,600,000  4,5h
13 Phim Cách Nhiệt Sunteck Loại thường (USA) 5 chỗ / 7 chỗ Xe  5,500,000/6,500,000  4h
14 Phim Cách Nhiệt Sunteck Cao Cấp (USA) 5 chỗ / 7 chỗ Xe  6,600,000/7,800,000  4h
15 Phim Cách Nhiệt Sunteck Siêu Cấp (USA) 5 chỗ / 7 chỗ Xe  8600000/9,800,000  4h
16 Vệ Sinh Dàn lạnh Điều Hòa bằng dung dịch (tất cả các xe) Xe                   726.000  2h
17 Đánh Bóng Vỏ Xe 5 chỗ / 7 chỗ Xe  1,000,000/1,100,000  3h
18 Tẩy Mốc Kính xe 5 chỗ/ 7 chỗ Xe  1,000,000/1,100,000  3h
19 Vệ Sinh Buồng Đốt xe                1.200.000  1h
20 Tẩy lazang  (Tẩy nhựa đường) xe                   200.000  15 phút
21 Tẩy innox Xe                   200.000  0,5h
22 Tẩy nhựa đường xe                   300.000  0,5h
Hotline DỊCH VỤ: 0933 876 777