Cơ hội cho người thích mê xe Honda mà bị chia cắt bởi giá🤣🤣