Giá xe

Honda Accord

PHIÊN BẢNGIÁ BÁN
Honda Accord - Trắng ngọc quý phái1.329.000.000 
Honda Accord - Ghi bạc thời trang1.319.000.000 
Honda Accord - Đen ánh độc tôn1.319.000.000 

Honda CR-V

PHIÊN BẢNGIÁ BÁN
Honda CR-V - L1.118.000.000 
Honda CR-V - G1.048.000.000 
Honda CR-V - E998.000.000 

Honda HR-V

PHIÊN BẢNGIÁ BÁN
Honda HR-V - G699.000.000 
Honda HR-V - RS871.000.000 
Honda HR-V - L826.000.000 

Honda Civic

PHIÊN BẢNGIÁ BÁN
Honda Civic - E730.000.000 
Honda Civic - G770.000.000 
Honda Civic - RS870.000.000 

Honda City

PHIÊN BẢNGIÁ BÁN
Honda City - G529.000.000 
Honda City - L569.000.000 
Honda City - RS599.000.000